Gebruikers-
voorwaarden Droom van Nederland


Wanneer je de Droom van Nederland diensten gebruikt of opent, verklaar je dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.

1. Inhoud en informatie delen
Jij bent eigenaar van alle inhoud en informatie die je op Droom van Nederland plaatst. Voor inhoud waarvoor intellectuele-eigendomsrechten gelden, zoals foto's en video's (IE-inhoud), geef je ons specifiek het volgende: je verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije en wereldwijde licentie voor het gebruik van IE-inhoud die je op of in verband met Droom van Nederland plaatst (IE-licentie). Deze IE-licentie eindigt wanneer je jouw IE-inhoud of je account verwijdert, tenzij je jouw inhoud hebt gedeeld met anderen en zij de inhoud niet hebben verwijderd. Wanneer je IE-inhoud verwijdert, wordt deze verwijderd op een manier die vergelijkbaar is met het legen van de prullenbak op een computer. Je begrijpt dat verwijderde inhoud echter gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig blijft in back-ups (maar niet beschikbaar is voor anderen).

2. Veiligheid
We doen ons best om Droom van Nederland veilig te houden, maar kunnen dit niet garanderen. We hebben je hulp nodig om Droom van Nederland veilig te houden. Daarom moet je je houden aan de volgende regels:
 1. Je plaatst geen niet-geautoriseerde commerciële berichten (zoals spam) op Droom van Nederland.
 2. Je verzamelt geen inhoud of informatie van gebruikers en gebruikt Droom van Nederland niet op andere manieren via geautomatiseerde middelen (zoals harvesting bots, robots, spiders of scrapers) zonder onze voorafgaande toestemming.
 3. Je houdt je op Droom van Nederland niet bezig met illegale marketing op meerdere niveaus zoals piramideconstructies.
 4. Je uploadt geen virussen of andere schadelijke code.
 5. Je vraagt mensen niet om hun aanmeldingsgegevens en je meldt je niet aan bij een account van iemand anders.
 6. Je zult geen gebruikers pesten, intimideren of lastig vallen.
 7. Je zult geen inhoud plaatsen die: haatdragend, bedreigend of pornografisch is; aanzet tot geweld; of naaktbeelden of nodeloos geweld bevat.
 8. Je gebruikt Droom van Nederland niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.
 9. Je doet niets waardoor de correcte werking of weergave van Droom van Nederland verstoord, overbelast of onmogelijk kan worden, zoals een Denial of Service-aanval of verstoring van paginaweergave of andere Droom van Nederland-functionaliteiten.
 10. Je faciliteert of stimuleert geen schending van deze Verklaring of onze beleidsregels.
3. Registratie en accountbeveiliging
Registratie vindt altijd plaats bij het overkoepelende platform Droom van Nederland. Onze gebruikers verstrekken hun echte namen en gegevens en we hebben je hulp nodig om dit zo te houden. Hier volgen enkele regels waaraan je je moet houden met betrekking tot registratie en beveiliging van je account:
 1. Je verstrekt geen valse persoonlijke gegevens en maakt zonder toestemming geen account voor iemand anders.
 2. Je maakt niet meer dan één persoonlijke account.
 3. Als we je account deactiveren, maak je geen andere account zonder onze toestemming.
 4. Je gebruikt jouw Dromen, profielpagina en feedback op andere Dromen niet primair voor eigen commercieel gewin.
 5. Je gebruikt Droom van Nederland of websites die daar onderdeel van zijn niet als je jonger bent dan 13 jaar.
 6. Je houdt je contactgegevens correct en actueel.
 7. Je deelt je wachtwoord niet met anderen.
 8. Je draagt je account niet over aan iemand anders zonder dat je hiervoor onze schriftelijke toestemming hebt gekregen.
 9. Als je een gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie selecteert voor je account of pagina, behouden wij ons het recht voor om deze te verwijderen of terug te vorderen indien wij menen dat deze ongepast is (bijvoorbeeld wanneer een eigenaar van een handelsmerk klaagt over een gebruikersnaam die weinig lijkt op de werkelijke naam van een gebruiker).
4. De rechten van anderen beschermen
We respecteren de rechten van anderen en verwachten dat jij dit ook doet.
 1. Je plaatst geen inhoud of onderneemt geen actie op Droom van Nederland waarmee de rechten van iemand anders worden geschonden of overtreden, of waarmee de wet op een andere wijze wordt overtreden.
 2. We kunnen inhoud en informatie die je op Droom van Nederland plaatst verwijderen indien we vinden dat hiermee deze Voorwaarden worden geschonden.
 3. Als we je inhoud hebben verwijderd wegens inbreuk op de auteursrechten van iemand anders en je denkt dat dit onterecht is, kun je bezwaar maken.
 4. Als je herhaaldelijk inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen, zullen we je account indien terecht deactiveren.
 5. Je plaatst geen identiteitsdocumenten of gevoelige financiële informatie van anderen op Droom van Nederland.
5. Wijzigingen
 1. We stellen je op de hoogte voordat we wijzigingen doorvoeren in deze voorwaarden en bieden je de mogelijkheid om deze aangepaste voorwaarden te lezen en erop te reageren voordat je verder gebruikmaakt van onze diensten.
 2. Wanneer je na melding van deze wijzigingen in onze voorwaarden of privacyverklaring de Droom van Nederland-diensten blijft gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.
6. Beëindiging
Als je de letter of geest van deze Voorwaarden schendt of op andere wijze een risico of mogelijke juridisch risico voor ons creëert, kunnen we je toegang tot Droom van Nederland of websites die daar onderdeel van zijn geheel of gedeeltelijk stopzetten. We zullen je hierover via e-mail informeren of wanneer je de volgende keer probeert je account te openen.

7. Overig
 1. Deze voorwaarden vormt de hele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot Droom van Nederland en geldt boven eventuele eerdere overeenkomsten.
 2. Indien een deel van deze voorwaarden niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijft het resterende deel volledig van kracht en geldig.
 3. Als we iets uit deze voorwaarden niet afdwingen, kan dit niet worden beschouwd als toestemming.
 4. Een eventuele wijziging of verklaring van afstand van deze voorwaarden moet schriftelijk worden gedaan en door ons worden ondertekend.
 5. Je draagt geen rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden over aan iemand anders zonder dat je onze toestemming hebt.
 6. Al onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden kunnen we vrij toewijzen in het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtens de wet of anderszins.
 7. Niets in deze voorwaarden zal ons ervan weerhouden om ons aan de wet te houden.
 8. Met deze voorwaarden worden geen rechten van derde partijen verleend.
 9. We behouden ons alle rechten voor die niet nadrukkelijk aan jou zijn verleend.
 10. Bij het gebruiken of openen van Droom van Nederland houd je je aan alle geldende wetten.

Zij doen al mee!

Zayaz
BPD
De Zorgzame Stad
BrabantWonen
Gemeente 's-Hertogenbosch
Gemeente Nijmegen
Standvast Wonen
Linc naar Zorg
Vivent
Babel Den Bosch